^ Back to Top

Najbliższe wydarzenia Klubowe

  • 10 czerwca – Liga Mazowiecka w Ostrołęce;
  • 12 czerwca – badania lekarskie dla obozowiczów;
  • 19 czerwca – zebranie obozowe;
  • 19 czerwca – zakończenie roku treningowego dla grup:  TORI, YUKI, 
  • 21 czerwca – zakończenie roku treningowego dla grup: NEKO, CHIKARA, OLD
  • 3 lipca – wyjazd na obóz
  • 12 lipca – powrót z obozu