^ Back to Top

Randori

19 lutego nasi zawodnicy wraz z Sensei mieli okazję do wzięcia udziału w Randori organizowanym przez klub KSW Bushi w Józefowie. Była to okazja do wymiany doświadczeń oraz kolejny etap przygotowań przed zbliżającymi się turniejami. Osu!