^ Back to Top

Egzamin na kyu

19 grudnia 2018 r. o godz. 17.30 w Mińsku Mazowieckim na hali przy ulicy Siennickiej odbędzie się egzamin na stopnie szkoleniowe KYU (kolejne kolory pasów).

Egzamin będzie przeprowadzony przez osobę posiadającą najwyższy stopień mistrzowski w Polsce, shihan Andrzeja Drewniaka 9 dan.

Szczegóły u instruktorów.