^ Back to Top

Egzamin na kyu - 22,23.01.2022

22 i 23 stycznia 2022 r. to dni wielkiego święta w naszym Klubie. Inaczej niż zwykle, bo w małych grupach i w pełnym reżimie sanitarnym, odbyło się ważne spotkanie wszystkich ćwiczących.

Mińsko-Mazowiecki Klubie Karate był organizatorem egzaminu sprawdzającego poziom wyszkolenia ćwiczących, a nieco zestresowanych karateków egzaminował sensei Tomasz Bartnicki z pomocą Sensei z naszego klubu.

Młodzi adepci sztuki karate musieli wykazać się doskonałymi umiejętnościami, zarówno dotyczącymi techniki, sprawności, jak i wytrzymałością i kondycją. Sensei pochwalił poziom wyszkolenia karateków i to, jak świetnie radzili sobie zarówno z egzaminacyjnymi zadaniami, jak i z własnymi słabościami i stresem.

Gratulujemy wszystkim zdanego egzaminu. OSU!