^ Back to Top

Egzamin na kyu - 05.06.2022

4 czerwca nasi młodsi adepci karate wzięli udział w egzaminie na kolejne stopnie kyu. Egzamin przeprowadził shihan Andrzej Drewniak.

Młodzi adepci sztuki karate musieli wykazać się doskonałymi umiejętnościami, zarówno dotyczącymi techniki, sprawności, jak i wytrzymałością i kondycją. Shihan pochwalił poziom wyszkolenia karateków i to, jak świetnie radzili sobie zarówno z egzaminacyjnymi zadaniami, jak i z własnymi słabościami.