^ Back to Top

Egzamin na kyu

28 i 29 stycznia 2023 r. odbyły się w naszym Dojo egzaminy na kyu. Głównym egzaminatorem był shihan Tomasz Bartnicki 5 dan, który z pomocą sensei z naszego klubu oceniał przygotowanie karateków.

Młodzi adepci sztuki karate musieli wykazać się doskonałymi umiejętnościami, zarówno dotyczącymi techniki, sprawności, jak i wiedzą dotyczącą karate kyokushin. Shihan pochwalił poziom wyszkolenia karateków i to, jak świetnie radzili sobie zarówno z egzaminacyjnymi zadaniami, jak i z własnymi słabościami i stresem.

Gratulujemy wszystkim zdanego egzaminu. OSU!