^ Back to Top

Dzień Dziecka w naszym DOJO

„Za każdym dzieckiem, które w siebie wierzy stoi Rodzic, który uwierzył w nie pierwszy”

Tradycją naszego DOJO jest, że najmłodsi Karatecy z okazji ich święta – Dnia Dziecka – zapraszają do współnego treningu swoich Rodziców. Tak było i tym razem. Rodzce nie zawiedli, dzielnie stawili czoła wszystkim wyzwaniom. Dziękujemy za liczny udział i wspaniałe zaangażowanie.

Cóż cennieszego możemy dać naszym dzieciom, jak nie uwagę i czas, który poświęcimy wyłącznie im?