^ Back to Top

Okuniew

Miejsce zajęć: Szkoła Podstawowa w Okuniewie

Treningi prowadzi: sensei Jarosław Fruba 3 DAN


DZIECI od 6 lat 

wtorek 16.00 - 17.00 

czwartek 16.00 - 17.00