^ Back to Top

Egzamin na kyu

16 grudnia 2019 r. w Mińsko-Mazowieckim Klubie Karate odbył się egzamin sprawdzający poziom wyszkolenia karateków.  Egzaminatorem był shihan Andrzej Drewniak 9 dan.

Młodzi adepci sztuki karate musieli wykazać się doskonałymi umiejętnościami, zarówno dotyczącymi techniki, sprawności, jak i wytrzymałością i kondycją. SHIHAN pochwalił poziom wyszkolenia karateków, a także doskonałą organizację, jaką może od lat obserwować w MKKK. Gratulujemy wszystkim zdanego egzaminu. OSU!