^ Back to Top

Seminarium szkoleniowe - Kraków

11 -12 stycznia 2020 w Krakowie odbyło się 2 dniowe seminarium szkoleniowe połączone z Noworocznym treningiem. Treningi prowadził shihan Aleksander Pichkunov 5 dan - medalista MŚ Kyokushin, zawodnik K-1.

Tematem seminarium były ćwiczenia ogólnorozwojowe i specjalistyczne kształtujące stamina Kyokushin, doskonalenie techniki z partnerem i na sprzęcie oraz kombinacje do walki. Shihan Pichkunov pokazał wiele specjalistycznych ćwiczeń stosowanych w boksie zawodowym oraz K-1.