^ Back to Top

Egzaminy na stopnie kyu

16 i 17 grudnia 2023 r. to dni wielkiego święta w naszym Klubie - egzaminy - podsumowanie półrocznej pracy.

Mińsko-Mazowiecki Klubie Karate był organizatorem egzaminu sprawdzającego poziom wyszkolenia ćwiczących, a nieco zestresowanych karateków egzaminował shihan Tomasz Bartnicki z pomocą Sensei z naszego klubu.

Młodzi adepci sztuki karate musieli wykazać się doskonałymi umiejętnościami, zarówno dotyczącymi techniki, sprawności, jak i wytrzymałością i kondycją. Shihan pochwalił poziom wyszkolenia karateków i to, jak świetnie radzili sobie zarówno z egzaminacyjnymi zadaniami, jak i z własnymi słabościami i stresem.