^ Back to Top

Egzamin na kyu

8 czerwca 2015r. w Mińsko-Mazowieckim Klubie Karate odbył się egzamin sprawdzający poziom wyszkolenia karateków.  Punktualnie o godzinie 17.00 na halę sportową wszedł zaproszony specjalnie na tę okazję shihan Andrzej Drewniak (8 dan), prezes Polskiego Związku Karate. Wraz ze swoimi instruktorami wkroczyli także niezwykle przejęci karatecy.  Wszystkim dzieciom kibicowali poza salą podekscytowani rodzice, którzy nerwowo trzymali kciuki za swoje pociechy.

Młodzi adepci sztuki karate musieli wykazać się doskonałymi umiejętnościami, zarówno dotyczącymi techniki, sprawności, jak i wytrzymałością i kondycją. Egzaminator pochwalił poziom wyszkolenia karateków, a także doskonałą organizację, jaką może od lat obserwować w MKKK. Młodsi swój egzamin zdali świetnie. Teraz trzymamy kciuki za starszych stopniem karateków, przed którymi sprawdzian na międzynarodowym zgrupowaniu w Krakowie w lipcu. OSU!