^ Back to Top

EGZAMIN na kyu

30 maja 2016 o godz. 17.00 (poniedziałek) w Mińsku Mazowieckim na hali sportowej LO przy ul. Pięknej 7a odbędzie się egzamin na stopnie szkoleniowe KYU (kolejne kolory pasów).

Egzamin będzie przeprowadzony przez osobę posiadającą najwyższy stopień mistrzowski w Polsce.

Zapisy na egzamin wraz z uiszczeniem opłaty egzaminacyjnej odbywają się na każdym treningu u instruktorów lub osoby odpowiedzialnej w sekretariacie – najpóźniej 25 maja 2016 r. W dniu egzaminu zapisy będą możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach. Przy zapisywaniu należy podać datę urodzenia dziecka.

Za dowóz dziecka na egzamin odpowiadają rodzice. Wejście na salę będzie możliwe od godz. 16.45

Na sali podczas egzaminu przebywają tylko zdający oraz egzaminator. 

Przystąpienie do egzaminu nie jest obowiązkowe